PÅMELDING

Påmeldingsfristen for arrangementet er 20. mars. Påmelding skjer via et eget påmeldingsskjema som ligger vedlagt under, og betaling vil skje ved faktura. Startkontigenten per deltager er 150 kr. Dersom du ikke rekker å melde deg på innen fristen, vil det være mulighet for å melde seg på ved inngangen på selve arrangementet. Dette vil koste 200kr KONTANT.