OM ARRANGEMENTET

St. Hallvardlekene er en aktivitetsdag for barn og ungdom med psykisk utviklingsnedsettelser. Det arrangeres tradisjonelt av 3. klasse idrett på St. Hallvard videregående skole. Med hjelp fra resten av elevene på idrettslinjen, samarbeider vi for å sørge for et hyggelig arrangement for både deltakere og arrangører. Arrangementet er det største aktivitetsarrangementet i Buskerud for psykisk funksjonshemmede. I 2017 er det 28. gang St. Hallvardlekene arrangeres.

IDRETTSGLEDE ER FOR ALLE! 

Ikke alle er like heldige med deres forutsetninger for aktivitet. Ikke alle får muligheten til å drive med idrett når de ønsker det. Ikke alle har opplevd gleden aktivitet gir oss. Gleden av å oppleve spenning. Gleden av å føle mestring. Gleden av å være i et samhold. Dette ønsker vi å gjøre noe med! 

Tidligere har overskuddet fra lekene gått til forskjellige organisasjoner. I år vil et eventuelt overskudd gå til Den Norske Turistforeningen, øremerket til friluftsliv for personer med psykiske utviklingshemninger.